profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Skutki plebiscytu na Warmii i Mazurachpoleca82%
Historia

Plebiscyty na Warmii i Mazurach.

Powstanie niepodległej Polski postawiło od razu na porządku dziennym sprawę jej granic z państwem niemieckim. Dwudziestego siódmego grudnia 1918 roku i w dniach następnych powstańcy wielkopolscy oswobodzili terytorium dawnego Wielkiego Księstwa...poleca83%
Historia

Plebiscyty na Warmii, Mazurach, Górnym Śląsku. III Powstanie Śląskie

<BR>I. PLEBISCYT NA WARMII I MAZURACH <BR> <BR>Plebiscyt na Warmii, Mazurach, a także Powiślu miał się odbyć (zgodnie z traktatem wersalskim) 11 lipca 1920r. Plebiscyt obejmował na Warmii 2 powiaty: olsztyński i reszelski; na...poleca84%
Historia

Program inkorporacyjny Federacyjny powstanie wielkopolskie Sprawa pol. na konfer. pokojowej w Paryżu: Plebiscyt na Warmii Mazurach i Powiślu:Walki Polaków o Śląsk: Ustalenie granicy pol-czechosłow.

. Postanowiono przeprowadzić plebiscyty na Śląsku, Warmii i Mazurach . Gdańsk został wolnym miastem. Polska musiała podpisać również podpisać traktaty mniejszościowe dot. Niemców. 4.Plebiscyt na Warmiipoleca76%
Historia

Kształtowanie granic Polski po I wojnie światowej

powstanie w historii Polski. Na Warmii i Mazurach oraz Górnym Śląsku miały się odbyć plebiscyty - powszechne głosowania. Miały one decydować o przynależności tych terenów. Na Warmii i Mazurach plebiscytpoleca83%
Historia

Kształtowanie się granic Rzeczypospolitej - 1918.

wyjątkiem Gdańska włączone do Rzeczpospolitej; Śląsk, Warmia i Mazury – plebiscyty i mały traktat wersalski o zapewnieniu praw mniejszością narodowym nie podpisany przez Niemcy; na Warmii i Mazurach wpoleca74%
Historia

Kształtowanie się granic państwa polskiego po I wojnie światowej

granic był ciągle "plastyczny" i ostatecznie ukształtował się w latach 1921 - 1922, po zawarciu traktatu ryskiego z bolszewicka Rosją i zakończeniu plebiscytów na Warmii i Mazurach . Po zakończeniupoleca89%
Historia

Konferencja paryska a powojenny los Górnego Śląska

ustaleniem przynależności danych obszarów zgodnie z narodowością ludności jaka je zamieszkuje, stąd późniejsze plebiscyty na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach . Traktat paryski z 28 czerwca 1919 roku