profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Opracowania 1
Grafika 0
Filmy 0

Skutki mutacji

poleca58%
Biologia

Zastosowanie genetyki

• Wykorzystanie selekcji w celu uzyskania nowych odmian roślin i zwierząt. • Wykorzystanie badań genetycznych w diagnostyce medycznej, w tym także prenatalnej oraz medycynie sądowej, kryminalistyce, archeologii. Choroby genetyczne człowieka Choroby uwarunkowane przez mutacje punktowe Nazwa choroby Charakter genu Skutki mutacji Albinizm recesywny gen autosomalny brak melaniny w skórze, włosach, tęczówce oka Alkaptonuria recesywny gen...poleca85%
Biologia

Mutacje

Mutacje – to nagłe skokowe zmiany materiału genetycznego. MUTACJE dziedziczone niedziedziczone Komórki rozrodcze lub Macierzyste przekazywane w Procesie dziedziczenia Komórki somatyczne, zmianie budowa danego organu, jego wygląd...poleca85%
Biologia

Zmienność. Rodzaje zmienności. Mutacje.

Zmienność to zjawisko występowania wszelkich różnic między osobnikami należącymi do jednej populacji lub gatunku (zmienność wewnątrzpopulacyjna) oraz między populacjami (zmienność międzypopulacyjna). Efektem zmienności jest brak osobników...poleca84%
Biologia

Mutacje – czynniki mutagenne, rodzaje mutacji, skutki

Termin "mutacja" do nauki wprowadził Hugo de Vries w roku 1909. Mutacja to zmiana w materiale genetycznym, powstająca samorzutnie lub pod wpływem różnych czynników. Mutacja może być dziedziczona, jeśli nastąpiła w linii komórek płciowych....poleca85%
Biologia

Zastosowanie osiągnięć genetyki w hodowli roślin, zwierząt, w medycynie i sądownictwie.

większa jest szansa uzyskania np. krów wysokomlecznych od matki dającej dużo mleka, zaś mniejsza od krowy o niskiej mleczności. Dzisiejsze osiągnięcia genetyki mają niekiedy głębsze zastosowaniepoleca85%
Biologia

Znaczenie genetyki

ZASTOSOWANIE GENETYKI W ROLNICTWIE I HODOWLI Wiedza genetyczna była wykorzystywana przez człowieka w rolnictwie i w hodowli zanim Mendel sformułował prawa dziedziczenia. Wiedza ta brała się zpoleca86%
Biologia

Znaczenie genetyki

sklonowanie i poznanie ponad 1000 genów. Zastosowanie genetyki w leczeniu cukrzycy Osoby chore na cukrzycę, czyli diabetycy, muszą codziennie otrzymywać odpowiednią dawkę insulinypoleca84%
Biologia

Praktyczne zastosowanie genetyki

transgeniczme, ich zastosowanie III Terapia Genowa VI Klonowanie DNA 4.1 Metoda działania 4.2 Klonowanie zwierząt V DNA fingerprinting, metoda „genetycznych odcisków palców” 5.1 Sposóbpoleca85%
Biologia

Zastosowanie genetyki w medycynie

zakresu genetyki . Wykorzystywanie genetyki w medycynie jest możliwe dzięki zastosowaniu tzw.: inżynierii genetycznej (jest to zespół technik badawczych pozwalający na wyizolowanie pojedynczego genu i