profil

Teksty 5
Zadania 0
Opracowania 1
Grafika 0
Filmy 0

Skarbnik

poleca75%
Wiedza o społeczeństwie

Gmina

Jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego, a zarazem wspólnotą zamieszkujących ją ludzi. Mieszkańcy gminy w różny sposób mogą realizować swoje prawo do podejmowania decyzji w sprawach dotyczących ich najbliższego otoczenia. Najważniejszym z nich jest możliwość uczestniczenia w powoływaniu władz gminy. Ze względu na wykonywane zadania władze gminy można podzielić na uchwałodawcze i wykonawcze. Władzą uchwałodawczą w gminie jest rada gminy (w miastach rada miejska), rolę zaś organu...poleca85%
Język polski

Piękna Lucynda - Kunsz aktorski Krystyny Feldman

„ Piękna Lucynda ” Mariana Hemara w Teatrze Nowym w Poznaniu – studium gry aktorskiej. Teatr Nowy w Poznaniu słynie z wystawiania sztuk nie tylko ambitnych ale i ciekawych. Dlatego też, z tym większą chęcią wybrałem się na sztukę p.t....poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Skład samorządu ucziowskiego

Skład samorządu uczniowskiego Samorząd składał się będzie z 4 osób: - przewodniczącego ,który jest przedstawicielem i osobą reprezentującą uczniów przed nauczycielami i dyrektorem-wszystkie...poleca85%
Język polski

Romantyzm

Romantyzm: Chronologia: Była to epoka krótkotrwała. Rozpoczęła się Europie zachodniej po upadku Wielkiej rewolucji francuskiej, a trwała do Wiosny Ludów <1789-1848> Wydarzenia historyczne i kulturalne poprzedzające romantyzm nazywane...poleca85%
Historia

Chrzest Polski i ustrój monarchii piastowskiej.

Znaczenie chrztu Polski: * Polska znalazła się wśród państw chrześcijańskich Europy - książę traktowany był na równi z innymi władcami. * Rozwój kultury średniowiecznej - znajomość pisania i form kancelaryjnych * Kościół integrował państwo...