profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Sfera obyczajowa

poleca100%
Słownik motywów literackich

Bunt obyczajowy

Pojęcie buntu nie zawsze wiąże się ze sprzeciwem wobec układów polityczny chlub społecznych. Dotyczy także szeroko pojętej sfery obyczajowej. Poeci modernistyczni buntowali się przeciw filisterskiemu społeczeństwu, szydzili z wad mieszczucha („Niechaj pasie brzuchy,/nędzny filistrów naród!”). Podobną postawę przyjęła np. Gabriela Zapolska – w jej sztukach takich jak np. Żabusia czy Moralność pani Dulskiej zaznacza się pogarda dla podwójnej moralności i rzekomej surowości obyczajów,...poleca85%
Język polski

Przedstaw różne źródła buntu, opierając się na wybranych przykładach literackich

bojownikiem o wolność. Literatura młodej Polski eksponuje bunt obyczajowy , przeciwko społecznemu etosowi i porządkowi. Ludźmi zbuntowanymi są bohaterowie Stefana Żeromskiego, usiłujący zmienić