profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 8
Grafika 0
Filmy 0

Sercepoleca82%
Fizyka

Skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka

Skutki działania prądu elektrycznego na organizm człowieka można rozpatrywać jako fizyczne (np. cieplne), chemiczne (np. zmiany elektrolityczne) lub biologiczne (np. zaburzenia czynności). Prąd stały działa na człowieka inaczej niż prąd zmienny....