profil

Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Secesja Biafrypoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikty XX i XXI wieku w Afryce

Najtrudniej przedstawia się problematyka bezpieczeństwa w Afryce. Wynika to z kilku równoważnych przyczyn, a mianowicie: * odmiennych tradycji historycznych i kulturowo-cywilizacyjnych, * negatywnej roli kolonializmu i stosunkowo późnego...poleca85%
Historia

Wojna domowa w Nigerii- secesja Biafry

W 1960 r. kolonia brytyjska Nigeria uzyskała niepodległość. Państwo to stało się największym pod względem liczby ludności oraz jednym z największych pod względem obszaru państw Afryki. Zamieszkiwało go wiele plemion i grup etnicznych,...poleca82%
Geografia

Konflikty na świecie.

stylu.Jeżeli postawi na tradycyjną dla Rosji sprzed wieków walkę, okrutna wojna nie ma szans na koniec. Decyzja należy do prezydenta rosyjskiego i do całego społeczeństwa. Konflikty w Afryce Lata 60te XXpoleca85%
Stosunki międzynarodowe

Państwa powstałe w XXI wieku, pierwsza dekada (2000-2010)

proces dekolonizacyjny, szczególnie w latach sześćdziesiątych XX wieku , czy rozpad ZSRR, czy też Jugosławii, kiedy nowe państwa powstawały, jak przysłowiowe „grzyby po deszczu”. Początek XXI wieku powitałpoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Współczesne konflikty i interwencje państw demokratycznego zachodu w latach 1990 - 2003.

innych środków” to łatwo zauważymy, że w XX wieku a także na początku wieku XXI niezbyt oszczędnie się nimi posługiwano. Dwudzieste stulecie przechodzi do historii jako wiek dwóch wojen światowych