profil

Geografia (2)
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Scharakteryzuj geografię jako naukępoleca84%
Geografia

Wyjaśnij, czym zajmuje się geografia jako nauka. Określ jej przedmiot badań i zadania oraz praktyczne zastosowanie wyników badań geograficznych

Geografia - nauka o powłoce ziemskiej i jej przestrzennym zróżnicowaniu pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym oraz o związkach jakie zachodzą między jej elementami i zjawiskami występującymi w niej. Geografię dzielimy na: -...poleca84%
Geografia

Geografia jako nauka i źródła wiedzy geograficznej

Geografia - to nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powierzchni Ziemi (przestrzeni geograficznej). Nazwa ta pochodzi od słów: geos - "ziemia" i grapho - "opis". Geografia zajmuje się też związkami jakie zachodzą między...