profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Sankcje prawa międzynarodowego publicznegopoleca85%
Prawo

Prawo międzynarodowe publiczne- wykłady

Prawo Międzynarodowe Publiczne- studia- Legnica Literatura: W. Góralczyk „Prawo międzynarodowe publiczne” Symonides ”Prawo międzynarodowe publiczne” W 11.10.2004-Cechy...poleca85%
Ekonomia

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Wykłady z MSG październik 01 - styczeń 02 Wykład 1 10.10.01 MSG – część nauk ekonomiipoleca85%
Administracja

Materialne prawo administracyjne - wykłady

I Materialne prawo administracyjne - wykłady Normy prawa materialnego to normy zawarte w przepisach prawa administracyjnego powszechnie obowiązującego, które określają treść praw i obowiązkówpoleca86%
Prawo

Prawo ogólne wykłady

, która stanowi że źródłem praw są konstytucja, ustawy, rozporządzenia i ratyfikowane umowy międzynarodowe . Nadto konstytucja stanowi że do źródeł powszechnie obowiązujących zalicza się akty prawapoleca85%
Turystyka i rekreacja

Polityka Turystyczna - wykłady

rozwoju turystyki  formułowanie krajowej polityki turystycznej  sprawy międzynarodowe w zakresie turystyki  doradztwo turystyczne  inwestycje turystyczne  finansowanie – głównie środkipoleca88%
Makroekonomia

Makroekonomia - wykłady 2005

międzynarodowe - gospodarstwa domowe Teorie wymiany międzynarodowej - teoria kosztów absolutnych – A. Smith – Jeśli dwa kraje podejmą dobrowolnie wymianę to musi być ona dla obu stron korzystna. - D