profil

Teksty 67
Zadania 0
Słowniki 7
Grafika 0
Filmy 0

Rząd

polecab/d
Słownik motywów literackich

Barbarzyńskie rządy

Kategoria: Rosjanin (w polskich tekstach kultury)

Liczne utwory, w tym także Boża podszewka , donoszą, że mieszkańcy wschodnich terenów Rzeczypospolitej witali Niemców jako naród kulturalny, w odróżnieniu od Rosjan, prymitywów i barbarzyńców. Obyczaje Rosjan, jak rozstrzeliwanie personelu szpitala, lekarzy, jeńców, gwałcenie kobiet, ukazuje przerażający film Wrota Europy , nakręcony na podstawie tekstu Melchiora Wańkowicza przez Jerzego Wójcika.

polecab/d
Słownik motywów literackich

Służąca rządząca w domu

Kategoria: Sługa

Interesującą postacią jest Adela ze Sklepów cynamonowych Brunona Schulza. Ma ona nad ojcem bohatera, a także i samym chłopcem władzę ze względu na to, że jest atrakcyjną kobietą i bardzo im się podoba. Jest w domu ucieleśnieniem erotyzmu, ale też kobiety silnej, damskich rządów – to ona nieraz upokarza ojca, przerywa fanaberie związane z hodowlą ptactwa, wielką miotłą sprząta dom, przywracając w nim porządek, ale i odzierając go z magii. Wyrzuca Księgę, która fascynuje chłopca, choć...

poleca34%
Słownik etymologiczny języka polskiego

rząd

Kategoria: rządzić

1. ‘naczelny organ administracji państwa’; 2. ‘sprawowanie władzy;władza’; 3. dialektalnie ‘urząd’; w stpol. w XV w. rzędy ‘kierowanie, władanie’ – rzeczownik odczasownikowy od rządzić

polecab/d
Słownik języka polskiego

Rząd

rzecz. m najważniejszy organ zarządzający państwem, grupa ludzi (ministrów) pod przewodnictwem premiera sprawujących w ustroju demokratycznym władzę wykonawczą. rodzaj, kategoria. zbiór przedmiotów, ludzi itp. ustawionych koło siebie w określonym porządku. (biol.) jednostka w systematyce zwierząt. (hist.) uprząż końska, umożliwiająca jazdę wierzchem.   (w zn. 1.) Premier powołał w skład nowego rządu (D. lp) osoby dotąd nieznane, motywując to potrzebą – jak to...

polecab/d
Słownik Frazeologiczny

Rząd

Sprawdź także
poleca40%
Słownik motywów literackich

Rewolucja pożerająca własne dzieci

Kategoria: Rewolucja

O okrucieństwie rewolucji, która pożera własne dzieci, będą mieli okazję przekonać się także uczestnicy rewolucji francuskiej, po pewnym czasie odsunięci od rządów i niejednokrotnie skazywani na śmierć. Takie losy czekają m.in. Dantona ( Sprawa Danton a Stanisławy Przybyszewskiej, film Danton Andrzeja Wajdy). Metaforycznie o tym niechlubnym mechanizmie rewolucji, prowadzącym do dyktatury i represji oraz mordowania przeciwników politycznych, opowie rozrachunkowy film Tengiza Abuładze...

poleca20%
Słownik etymologiczny języka polskiego

Rząd

1. ‘szereg ludzi lub przedmiotów umieszczonych jeden za drugim lub jeden koło drugiego’; 2. ‘kolejność, kolej’; dawniej: 3. ‘rodzaj, kategoria, klasa’ oraz 4. ‘ozdobna uprząż wierzchowca’.

Sprawdź także