profil

Rząd

poleca 20% 5 głosów

1. ‘szereg ludzi lub przedmiotów umieszczonych jeden za drugim lub jeden koło drugiego’; 2. ‘kolejność, kolej’; dawniej: 3. ‘rodzaj, kategoria, klasa’ oraz 4. ‘ozdobna uprząż wierzchowca’.

Pochodzenie:

Od XIV w.; ogsłow. (por. czes. řad ‘szereg; kolejność, kolej’, ros. rjad ‘szereg, rząd; grupa, kategoria, rodzaj’) < psłow. *rędъ ‘szereg, rząd > ‘miejsce w szeregu, kolejność, następstwo’; podstawą jest prawdopodobnie pie. *rnd-o- ‘uporządkowanie, porządek’ utworzony od pie. pierwiastka *rend- ‘porządkować’.

poleca b/d

rządzić

1. ‘sprawować władzę, panować, władać’; 2. dawniej ‘najmować, przyjmować do pracy’; od XV w.; ogsłow. < psłow. *ręditi ‘ustawiać w szeregu, szeregować, porządkować, wprowadzać ład; doglądać, dbać o coś, kierować’– czasownik odrzeczownikowy od psłow. *ręd; w stpol. występowała również postać rzędzić

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści