profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Opracowania 1
Grafika 0
Filmy 0

Ruch robotniczy w Europie

poleca79%
Historia

Ruch robotniczy w Europie pod koniec XIX wieku

Od początku XIX wieku w poszczególnych państwach europejskich można było zaobserwować zjawiska gospodarcze związane z tzw. rewolucją przemysłową. Jej źródeł szukać należy w Anglii pod koniec XVIII wieku, kiedy na przemysłową skalę zastosowano wynalazek Jamesa Watta – maszynę parową. W rezultacie procesy charakterystyczne dla rewolucji przemysłowej (likwidacja manufaktur i zastępowanie ich przez fabryki, w których prace wykonują maszyny, ukształtowanie się nowych klas społecznych –...



poleca85%
Historia

Ukształtowanie się nowoczesnego spektrum politycznego na ziemiach polskich XIX-XX w.

RUCH ROBOTNICZY (XlX/ XX ) <BR> <BR>Socjalizm i ruch robotniczy . <BR> <BR>Przy omawianiu ruchu robotniczego należy rozgraniczyć ruch robotniczy od ruchu socjalistycznego . <BR> <BR>ll poł. XlX w. to...



poleca85%
Historia

Ruch robotniczy XlX/XX.

Socjalizm i ruch robotniczy . <BR> <BR>Przy omawianiu ruchu robotniczego należy rozgraniczyć ruch robotniczy od ruchu socjalistycznego . <BR> <BR>ll poł. XlX w. to szczególnie burzliwy rozwój społeczeństwa...



poleca85%
Historia

Wiek XIX wiekiem przemian

Wiek XIX w Europie można uznać za wiek wielkich przemian. Ład ustalony na kongresie wiedeńskim 1815r. nie przetrwał długo, a Wiosna Ludów 1848-1849 była początkiem wielkich przemian społecznych oraz politycznych, które następowały stopniowo....



poleca81%
Historia

Gospodarczo - społeczne problemy świata w drugiej połowie XIX wieku.

budowę baz wojskowych przy okazji zawierania sojuszy. Przemiany w życiu ludzi Przemiany w życiu ludzi dokonały się wyraźnie pod koniec XIX wieku . Najsilniej zaznaczyły się one w



poleca85%
Pedagogika

Rozwój nowoczesnych systemów szkolnych w XIX wieku

W drugiej połowie XIX wieku ruch robotniczy , w celu podniesienia poziomu kultury wśród mas robotniczych oraz w celu odpowiedniego przygotowania przywódców partyjnych, rozwinął działalność w



poleca83%
Historia

Ziemie polskie w drugiej połowie XIX wieku

w miastach oświetlenie gazowe i tramwaje konne. Pod koniec XIX w . większych ośrodkach miejskich były już elektryczne tramwaje i takież oświetlenie, a w dalszej kolejności telefony. Z tych udogodnień



poleca86%
Pedagogika

Historia andragogiki

wymusiło powstanie i rozwój instytucji służących edukacji dorosłych. Najwcześniej wystąpiło to w Anglii, gdzie pod koniec XVIII wieku zaczęto organizować dla robotników odczyty, pogadanki na tematy