profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Ruch mięśniowy

poleca52%
Biologia

Ruch

Ruch organizmu jest jedną z jego podstawowych cech. Może powodować przemieszczanie się całego ciała lub dotyczyć poszczególnych jego części. Stanowi przejaw zdolności organizmu do reagowania na bodźce. Ze względu na sposób lokomocji wyróżnia się ruch cytoplazmatyczny, do którego zalicza się ruch ameboidalny (pełzakowaty), ruch wiciowy (za pomocą wici lub rzęsek) oraz ruch mięśniowy. Ruchem ameboidalnym poruszają się niektóre pierwotniaki, a także niektóre leukocyty. Ruch wiciowy jest...poleca84%
Biologia

Układ ruchu

1 Pod względem złożoności ruchu wyróżniamy: a) Ruch cytoplazmatyczny- jest to ruch cytoplazmy w komórkach i ruch ameboidalny czyli przelewanie cytoplazmy do odpowiednich części komórki. Jednocześnie pewne części...poleca85%
Fizyka

Ruch cząsteczek - zadania

Oto kompletnie opracowane 2 zadania dotyczące tematyku ruchu cząsteczekpoleca85%
Fizyka

Ruch

Zmiana położenia ciała względem układu odniesienia (ciało lub zespół ciałpoleca79%
Fizyka

Ruch jest najbardziej powszechnym zjawiskiem w przyrodzie. Na przykładach uzasadnij tę teorię stworzoną przez Galileusza.

Ruch jest najbardziej powszechnym zjawiskiem w przyrodzie. Na przykładach uzasadnij tę teorię stworzoną przez Galileusza.poleca83%
Fizyka

Ruch jednostajny po okręgu i drgania harmoniczne

Podano zbiór podstawowych wielkości liniowych i kątowych opisujących ruch jednostajny po okręgu oraz - oddzielnie - ruchy harmoniczne, które dodatkowo uprzystępniono prostymi wykresami. Wymiarowania w układzie SI.