profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rozmowy zmarłychpoleca84%
Język polski

Pisarstwo Krasickiego - styl, gatunki, bohaterowie, tematy.

Najwybitniejszy przedstawiciel czasów stanisławowskich, czołowy reprezentant nurtu klasycznego opartego na wzorach francuskich. Charakterystyczną cechą jest rozpiętość gatunkowa jego twórczości. Jest twórcą liryki "Hymn do miłości...poleca84%
Język polski

Scharakteryzuj pisarstwo Krasickiego – gatunki, bohaterowie, tematy ...

W dobie stanisławowskiej twórczość Ignacego Krasickiego odegrała niezwykle istotną dla literatury polskiej rolę. Niezaprzeczalny talent, jaki cechuje tego poetę – trafność obserwacji, jasność ipoleca83%
Język polski

Pisarstwo Ignacego Krasickiego. Gatunki, styl, bohaterowie i tematy.

którego co prawda można uciec, ale lepiej będzie jeśli się go odratuje i nie zatonie. To porównanie do tonącego okrętu można odczytywać jako nawoływanie Krasickiego do zmiany sposobu życiapoleca85%
Język polski

Dzięki jakim wartościom wyróżnia się pisarstwo W. Potockiego na tle literatury drugiej połowy XVII wieku?

utwory wartościowe. Styl tych płodów myśli szlacheckiej był kwiecisty, choć nie tak wykwintny, jak w utworach nurtu dworskiego. Utwory pisane były zazwyczaj mową potoczną, a tematów do nichpoleca85%
Język polski

W. Gombrowicz "Sienkiewicz" fragmenty Czy i dlaczego zgadzasz się z opinią Witolda Gombrowicza?

niewątpliwie jest Henryk Sienkiewicz. Pisarstwo Sienkiewicza wyrasta przede wszystkim z ojczystej ziemi i jej dumnej, chociaż trudnej historii. Sienkiewicz zarówno w ?Krzyżakach?, ?Trylogii?, jak też