profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Rozmieszczenie krain zoogeograficznych

poleca58%
Biologia

Krainy zoogeograficzne

Również na podstawie odmienności fauny różnych regionów świata wyróżnia się następujące krainy zoogeograficzne: – kraina antarktyczna, – kraina australijska, – kraina etiopska, – kraina madagaskarska, – kraina orientalna, – kraina nearktyczna, – kraina neotropikalna, – kraina palearktyczna. Rozmieszczenie krain zoogeograficznychpoleca87%
Geografia

Wiatr i sfery.

zamieszkujących zwierząt. Czynniki decydujące o charakterze fauny to: światło, temperatura,wilgotność,ciśnienie atmosferyczne i hydrostatyczne, wiatr, glega, rzeźba terenu, roślinność, człowiek. Krainy