profil

Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Rozdziały konstytucji

poleca44%
Wiedza o społeczeństwie

Dlaczego konstytucja jest najwyższym aktem prawnym?

Przemiany, jakie dokonywały się w Polsce i w całej Europie od roku 1989, spowodowały, że stopniowo został przywrócony system demokratyczny. W 1992 roku uchwalono tymczasowy akt nazwany Małą Konstytucją, która regulowała wzajemne zależności pomiędzy parlamentem, rządem i prezydentem. Wiosną 1997 roku Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego RP zakończyła prace nad projektem nowej ustawy zasadniczej. Nowa konstytucja została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2...poleca78%
Wiedza o społeczeństwie

Konstytucja- streszczenie rozdziałów

Rozdział I Zawiera podstawowa zasady Konstytucji . Rozdział II Rozdział II Konstytucji normuje sytuację prawną obywateli, określając ich wolności, prawa, a także obowiązki względem państwa. Rozdział III W rozdziale III zatytułowanym "Źródła...