profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rodzaje klimatów na Ziemipoleca83%
Geografia

Zróżnicowanie klimatów na kuli Ziemskiej i wpływ na funkcjonowanie człowieka

Klimat – ogólna charakterystyka Klimat (z gr. "klima" = strefa) jest to ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji przebieg pogody, zarówno jej stanów, jak i poszczególnych składników (def. J. Flis). Badaniem klimatu zajmuje się...poleca83%
Geografia

Środowisko naturalne

środowisko przyrodnicze decyduje o istnieniu ludzi . Inna koncepcja , indeterminizmu , odrzucała jakikolwiek wpływ środowiska na rozwój społeczny człowieka . Obie te teorie zostały odrzucone . Obecnie