profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Rodzaje dydaktykpoleca92%
Pedagogika

Dydaktyka - wykłady.

Dydaktyka to ~ teoria kształcenia ~ nauka o nauczaniu i uczeniu się, o kształceniu i samokształceniu ~ nauka teoretyczna i praktyczna ~ subdyscyplina pedagogiki ~ ma charakter prakseologiczny – jest słusznościową teorią efektywnego nauczania....poleca85%
Dydaktyka

Kształcenie, Nauczanie

Rodzaje dydaktyk: 1. ogólna – to ogólna teoria kształcenia, obejmująca wszystkie przedmioty i szczeble pracy szkolnej; 2. szczegółowa – to tzw. metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów, (rodzaje) np.: metodyka języka polskiego, metodyka...poleca84%
Dydaktyka

Dydaktyka ogólna- wykłady

Dydaktyka jako nauka. 1.Etymologia, geneza i znaczenie nazwy dydaktyka . A)przemiany dydaktyki jako nauki Dydaktyka jest podstawową nauką pedagogiczną. Proces kształcenia jest przedmiotempoleca85%
Pedagogika

Wykłady z dydaktyki ogólnej

dydaktyka ”. Opisał wszystkie przedmioty, wskazał, że dydaktyka stanowi wielką sztukę nauczania ale i wychowania. Podkreślił, że wychowanie jest niezbędne do nauczania, i że bez wychowania nie możnapoleca85%
Dydaktyka

Metody nauczania - dydaktyka opracowanie na podstawie treści J.Półturzycki Dydaktyka dla nauczycieli

objaśniająco-poglądową - (reprodukcyjną), która „ćwiczy pamięć i daje wiedzę, ale nie zapewnia radości badań naukowych i nie rozwija twórczego myślenia”. Obejmuje ona: pokazy, wykłady , lekturę, audycjepoleca85%
Dydaktyka

Dydaktyka wykłady

do obniżenia poziomu edukacji w Stanach Zjednoczonych. Dydaktyka pelni 2 funkcje: a) Diagnostyczna-bada, diagnozuje przebieg procesu ksztalcenia i ocenia-dobrze czy zle i jak jest realizowane. bpoleca85%
Dydaktyka

Dydaktyka ogólna

Aparatura terminologiczna dydaktyki 4 komponenty uczenia się: charakter, przedmiot, drogi, efekt Przedmiot: -kto? Sam nauczyciel -co? Wykłady , konsultacje -czas? Cały czas po skończeniu studiów