profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Rewolucja na Kubiepoleca85%
Historia

Prawicowe rządy Augusto Pinocheta w Chile, czy komunistyczna Kuba Fidela Castro – ocena i porównanie rządów dwóch największych dyktatorów Ameryki Łacińskiej.

Plan referatu: I. Wstęp II. Rozwinięcie 1. Dojście do władzy: pucz w Chile, rewolucja na Kubie. 2. Reformy gospodarcze Pinocheta i Castro. 3. Represje wobec obywateli oraz brutalne zwalczanie opozycji. 4. Polityka zagraniczna obu państw. 5....poleca86%
Historia

W kręgu państw komunistycznych - Zagadnienia wybrane. Historia powszechna po 1945 roku.

WOJNA W KOREI W latach 1904-1905 toczyła się wojna japońsko-rosyjska o Port Arthur, wygrana Japonii, spowodowała, iż Korea po wojnie znalazła się w strefie jej wpływów, początkowo stanowiąc protektorat a ostatecznie w 1910 r. Japonia...poleca83%
Historia

Rewolucja na Kubie i kryzys karaibski

Już od wyzwolenia Kuby spod zależności hiszpańskiej pod koniec XIX wieku, Kuba stanowiła istotny element polityki amerykańskiej w rejonie Karaibów. W 1952 roku, po przewrocie wojskowym władze na wyspie przejął kolejny dyktator gen. Fulgencio...poleca90%
Historia

Fidel Alejandro Castro Ruz porttfolio.

W załączniku.poleca81%
Historia

Widmo dyktatorów

Po zakończeniu | wojny światowej w ciągu ok.20 lat w kilku państwach europejskich pozbawiono społeczeństwa wpływu na władzę.Rządy w nich przejęli dyktatorzy.Sprawowali nieograniczoną władzę i niepoleca89%
Wiedza o społeczeństwie

Pinochet. zbawca ojczyzny czy szaleniec?

stanąć przed sądem. Zwolennicy Pinocheta wskazują, że przeprowadzony przez niego zamach zapobiegł przekształceniu Chile w państwo komunistyczne i że w perspektywie historycznej jego rządy okazały siępoleca85%
Historia

Widmo dyktatorów.

W latach 1918-1939, a więc między I a II wojną światową, społeczeństwa kilku państw europejskich zostały pozbawione wpływu na władzę. Rządy w nich przejęli dyktatorzy. Nie podlegali oni żadnejpoleca85%
Historia

Zamach stanu w Chile 11-go września 1973 roku. Obalenie prezydenta Salvadora Allende Gossens przez juntę wojskową generała Augusto Pinocheta Ugarte

zaszczepiliśmy w sercach tysięcy Chilijczyków, nie zostanie zmarnowane. Wierzę w Chile i jego przeznaczenie. Teraz rządy obejmą zdrajcy, ale ten czas minie. Powinniście trwać przy swoich