profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Rdzeń ferromagnetycznypoleca85%
Fizyka

Mierniki elektromagnetyczne

Zasada działania - miernika elektromagnetycznego polega na oddziaływaniu pola magnetycznego cewki przewodzącej prąd, na ruchomy rdzeń ferromagnetyczny umieszczony w tym polu. Wskazówka połączona z rdzeniem wskazuje wartość prądu przepływającego...poleca85%
Fizyka

Elektromagnesy i ferryty

ELEKTROMAGNESY Elektromagnes, przyrząd wytwarzający zjawiska magnetyczne pod wpływem prądu elektrycznego. Składa się z ferromagnetycznego rdzenia i umieszczonej na nim cewki elektrycznej. Ma zwykle postać cewki osadzonej (nawiniętej) na...poleca81%
Fizyka

Elektromagnes

Elektromagnes, przyrząd wytwarzający zjawiska magnetyczne pod wpływem prądu elektrycznego. Składa się z ferromagnetycznego rdzenia i umieszczonej na nim cewki elektrycznej. Ma zwykle postać cewki osadzonej (nawiniętej) na rdzeniu z materiału...poleca80%
Fizyka

Silnik elektryczny

Silnik elektryczny – maszyna elektryczna przetwarzająca energię mechaniczną. Zasada działania silnika elektrycznego opiera się na wykorzystaniu zjawiska mechanicznego oddziaływania pola magnetycznego na przewodnik z prądem. W celu przekształcenia...poleca85%
Fizyka

Mierniki prądu stałego

tablicowe, przenośne i rejestrujące. 3. Mierniki elektromagnetyczne . Zasada działania miernika elektromagnetycznego polega na oddziaływaniu pola magnetycznego cewki przewodzącej prąd, na ruchomypoleca88%
Fizyka

Mierniki elektromagnetyczne

Magnetoelektryczne przyrządy pomiarowe, mierniki natężenia prądu elektrycznego stałego (lub innych wielkości fizycznych przetwarzanych na prąd elektryczny), w których pomiar odbywa się dziękipoleca85%
Fizyka

Mierniki

wewnętrzną. W zależności od zastosowania rozróżnia się woltomierze prądu zmiennego i woltomierze prądu stałego. Mierniki elektromagnetyczne Zasada działania miernika elektromagnetycznego polega napoleca85%
Elektrotechnika

Miernictwo elektryczne

dużej czułości mierniki te znajdują zastosowanie w labora¬toriach jako woltomierze i amperomierze. Mierniki elektromagnetyczne składają się z nieruchomej cewki i ruchomego rdze¬nia z miękkiej stalipoleca84%
Fizyka

Opisz i omów zasady działania przyrządów pomiarowych

spirali wytwarzający moment zwrotny. Koniec spirali 8 jest przymocowany do korektora zera 5. Mierniki elektromagnetyczne są stosowane do pomiarów prądu i napięcia małej częstotliwości (amperomierze