profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pytania egzaminacyjnepoleca85%
Administracja

Pytania z UE

INTEGRACJA EUROPEJSKA – PYTANIA EGZAMINACYJNE U podłoża integracji legły przede wszystkim względy polityczne: rezygnacja ze stosowania przemocy w stosunkach międzynarodowych potrzeba współdziałania państw przy odbudowie Europy ze...poleca85%
Pedagogika

Pedagogika społeczna- pytania egzaminacyjne

Pytania egzaminacyjne - Pedagogika Społeczna 1. Pedagogika społeczna – przedmiot, problematyka, zadania i cele Nazwę pedagogika społeczna (niem. Sozjalpadagogik) wprowadził A. Diesterweg. Pedagogika społeczna to dyscyplina pedagogiczna...poleca82%
Pedagogika

Biomedyka-pytania i odpowiedzi egzaminacyjne

1. Wyjaśnij pojęcie rozwoju ontogenetycznego. Rozwój ontogenetyczny to proces rozwoju organizmu od momentu zapłodnienia komórki jajowej przez plemnik do chwili śmierci osobnika. Stanowi on łańcuch kolejno po sobie następujących ogniw pewnych...poleca85%
Mikroekonomia

Pytania zamknięte z Mikroekonomi z AE/UE

Pytania do zaliczenia z ćwiczeń z mikro. Rok 2009-2010. Uniwersytet Ekonomicznypoleca86%
Prawo

Prawo Unii Europejskiej (charakter prawny UE, tworzenie i zakres prawa, 3 filary)

w życie 1 maja 1999r. Traktat Amsterdamski. Składa się z 15 artykułów ujętych w 3 częściach. W części pierwszej w 5 kolejnych artykułach zawarto poprawki wnoszone do traktatów UE , WE, EWWiS, EWEApoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Historia UE

przystępują Austria, Finlandia, Szwecja. Wraz z powiększeniem się UE i perspektywą dalszego pogłębiania integracji europejskiej o kraje Europy Środkowo - Wschodniej, pojawiła się konieczność wewnętrznejpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Niepokoje i nadzieje związane z członkostwem Polski w UE

prawo do lęku przed integracją, należy pamiętać że jest on uzasadniony, to normalne że Polacy żywią obawę przed czymś nowym. Mimo tak wielkiego niepokoju związanego z przystąpieniem Polski do UEpoleca85%
Edukacja europejska

Proces integracji Polski z UE

lub przedstawicieli rządów krajów stowarzyszonych z (odpowiednio) członkami Rady Europejskiej lub Rady UE . Kolejnym ważnym krokiem na drodze integracji państw stowarzyszonych z UE było przyjęcie