profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Pstry piaskowiecpoleca85%
Geografia

Zmiany paleogeograficzne Europy w mezozoiku i trzeciorzędzie (zasięg lądu i mórz, klimat, ruchy górotwórcze i ich efekty).

Era mezozoiczna Era mezozoiczna rozpoczęła się przed 245 mln lat, a skończyła się 65 mln lat temu. Można wyróżnić w niej trzy okresy: trias, jurę i kredę. Jej dolna granica stanowi nadal problem dyskusyjny, natomiast górna granica została...poleca78%
Geografia

Dzieje ziemi - podział na ery i okresy

. Tworzyły się obniżenia i zapadliska śródgórskie, powstawały w nich pokłady węgla kamiennego. Zmieniał się zasięg mórz i kształt lądów. Pojawiają się bardziej złożone organizmy roślinne i zwierzęce. Wpoleca84%
Geografia

Dzieje Ziemi

geologicznego możemy wnioskować: -zachodziły ruchy górotwórcze i lądotwórcze(dowód to dyslokacje-zaburzenia w ułożeniu warstw) -zachodziły zjawiska plutoniczne-magma zastygała pod powierzchnią ziemipoleca83%
Geografia

Dzieje ziemi

się podstawą do podziału dziejów Ziemi na eony, ery, okresy i inne, mniejsze jednostki czasu geologicznego. Era Okres Czas w mln lat Świat organiczny Ruchy górotwórcze Kenozoicznapoleca85%
Geografia

Mezozoik

– archeopteryks. KREDA była ostatnią epoką mezozoiku i dzieli się tylko na dwie epoki: dolną i górną. W okresie kredy odbywały się ruchy górotwórcze kilku faz orogenezy alpejskiej. Typowymi skałamipoleca85%
Geografia

Dzieje ziemi

- zalaniu nie ulegają tylko Sudety i ich przedgórze · zaczynają się wstępne ruchy górotwórcze orogenezy hercyńskiej Bogactwa naturalne Formacje dewońskie zawierają złoża pirytu, rud miedzi, rud