profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Przyczyny konfliktów zbrojnychpoleca85%
Historia

Wojna a konflikt zbrojny

Wojna a konflikt zbrojny Na początku lat dziewięćdziesiątych poważnym zagrożeniem dla ładu narodowego stały się procesy dezintegracyjne. Rozpad bloku wschodniego, a także przeobrażenia w Związku Radzieckim naruszyły względną...