profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Program poetycki Adama Asnykapoleca85%
Język polski

Adam Asnyk - życie i twórczość.

Adam Asnyk (1838-1897) Życiorys: Poeta i dramatopisarz; brał udział w powstaniu 1863 r. (członek radykalnego "rządu wrześniowego"). Od 1870 r osiadł na stałe w Krakowie (od 1884 r. członek Rady Miejskiej). Był związany z obozem...poleca85%
Język polski

„Adam Asnyk-biografia”

„ Adam Asnyk -biografia” W okresie pozytywizmu twórczość poetycką rozwijali Adam Asnyk i Maria konopnicka. Adam , Asnyk urodził się 11 września 1838 roku w Kaliszu, był polskim poetą i dramatopisarzempoleca85%
Język polski

Życiorys Adama Asnyka

Adam Asnyk urodził się 11 września 1838 roku w Kaliszu w rodzinie szlacheckiej. Ojciec uczestniczył w powstaniu listopadowym. Adam odebrał wszechstronne wykształcenie, studiował m.in. w Instytuciepoleca85%
Język polski

Adam Asnyk

Adam Asnyk znajdował się w pozytywizmie w dość specyficznej sytuacji - była to epoka podporządkowująca wszelką literaturę konkretnym celom, takim jak edukacja społeczeństwa itp., a taki podejście dopoleca86%
Język polski

Adam Asnyk

Adam Asnyk znajdował się w pozytywizmie w dość specyficznej sytuacji - była to epoka podporządkowująca wszelką literaturę konkretnym celom, takim jak edukacja społeczeństwa itp., a taki podejście dopoleca87%
Język polski

Poetyka czasów niepoetyckich - Asnyk, Konopnicka.

znaczenie haseł. „DZISIEJSZYM IDEALISTM” – A. ASNYK Rodzaj apelu, wezwania, poucza dzisiejszych idealistów. Idealiści – maksymaliści, człowiek dążący przez całe życie do swoich ideałów, zapomina o