profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Procesy norymberskiepoleca79%
Historia

Skutki II wojny światowej.

Ogromne straty ludnościowe, gospodarcze i społeczne. Wojna zmieniła obraz społeczeństwa – liczba kobiet znacznie przewyższyła liczbę mężczyzn. Liczba ofiar cywilnych była znacznie wyższa od wojskowych. Setki tysięcy ludzi zostało inwalidami na...poleca84%
Historia

Procesy zbrodniarzy i kolaborantów po II wojnie światowej

W trakcie trwania największego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości czyli II wojny światowej, popełniono wiele przestępstw przeciwko pokojowi i ludzkości, a także zbrodni wojennych. Przywódcy koalicji – alianci, wielokrotnie ostrzegali Niemcy,...poleca84%
Historia

Proces norymberski

Alianci już na długo przed zakończeniem II wojny światowej podjęli decyzję o konieczności ukarania winnych rozpętania wojny i masowego ludobójstwa. Zarówno chodziło tu o hitlerowców, jak też Japończyków na Dalekim Wschodzie. Po raz pierwszy ten...poleca83%
Historia

Referat - Świat po II Wojnie Światowej

referat spakowany w WinAce 2.xxpoleca77%
Historia

Powstanie dwóch państw niemieckich

W dniach 17 lipca – 2 sierpnia 1945r. odbyła się konferencja Wielkiej Trójki w Poczdamie. Zebrali się tam reprezentanci USA- Harry Truman, Anglii- Winston Churchill, Francji oraz ZSRR – Józef Stalin. Celem okupacji Niemiec miało być stworzenie w...poleca85%
Historia

Totalny charakter II wojny

1. Wyjaśnij, na czym polegał totalny charakter II wojny światowej. Totalny charakter II wojny światowej polegał na tym, że państwa osi nie przestrzegały żadnych zasad, które były dawniej spisane w formie umów międzynarodowych. Na zdobytych...poleca80%
Historia

Niemcy po II wojnie Światowej - zjednoczenie.

Zjednoczenie Niemiec było największym wydarzeniem lat dziewięćdziesiątych. 3 października 1990 r. połączyły się dwa państwa niemieckie – RFN i NRD. Przez ponad 40 lat dzieliły je najbardziej na świecie strzeżone granice, różne systemy...