profil

Teksty 127
Zadania 0
Słowniki 3
Obrazy 0
Wideo 0

Proces

polecab/d
Geografia

Procesy grawitacyjne

Kategoria: Procesy egzogeniczne

Pod pojęciem procesów grawitacyjnych lub inaczej ruchów masowych rozumiemy przemieszczanie się zwietrzeliny, a także powierzchniowej warstwy litej skały w dół stoku pod wpływem siły ciężkości. Ruchy masowe zachodzić mogą samoistnie bądź pod wpływem konkretnego, zewnętrznego bodźca. Uruchomieniu ruchów masowych sprzyja podcięcie lub zbytnie obciążenie stoku (np. na skutek postawienia budynku), przesycenie zwietrzeliny wodą, rozmarznięcie wierzchniej warstwy zmrożonego gruntu, a także...

poleca45%
Słownik pisarzy

Kafka Franz

Austriacki pisarz pochodzenia żydowskiego, tworzący po niemiecku. Jego ojciec prowadził sklep galanteryjny i marzył, by jedyny syn przejął po nim interes. Niestety, Franz od dziecka interesował się literaturą i nie miał smykałki do handlu. Złe stosunki z ojcem, nękająca go gruźlica i kompleks żydowskiego pochodzenia odcisnęły piętno na psychice pisarza. Kafka miał skłonności depresyjne. Studiował prawo na Niemieckim Uniwersytecie w Pradze, ale uczęszczał też na wykłady z historii kultury i...

poleca78%
Geografia

Wody podziemne

Kategoria: Hydrosfera

Wody podziemne stanowią ok. 1,7% zasobów wodnych hydrosfery, w tym aż ponad 30% zasobów wód słodkich. Ze względu na pochodzenie wody podziemne dzielimy na: • wody infiltracyjne, pochodzące z opadów i wsiąkające w grunt; • wody kondensacyjne, pochodzące ze skraplania pary wodnej na powierzchni ziemi i tuż pod jej powierzchnią; • wody reliktowe, zmagazynowane w próżniach skalnych w przeszłych epokach geologicznych; • wody juwenilne, powstające ze skraplania pary wodnej w trakcie procesów...