profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Proces uchwalania konstytucjipoleca81%
Politologia

Przebieg uchwalania konstytucji.

Na wstępie warto przybliżyć definicję, pojęcie konstytucji. Sama nazwa „konstytucja” wywodzi się z języka łacińskiego i pochodzi od słowa constitutio, oznaczającego: ustrój, ustanawiać, urządzać, uporządkować, nadać (czemuś) określoną formę. Do...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Na czym polega szczególna funkcja konstytucji w Polsce?

Nazwa "konstytucja" wywodzi się z łacińskiego słowa "constituere" (constituo, constitui) oznaczającego: ustanawiać, urządzać, uporządkować, nadać (czemuś) określoną formę. Odwoływanie się do tego terminu łacińskiego popularne jest we...poleca84%
Prawo

Geneza Konstytucji RP- unormowania prawne i praktyka ustrojowa

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stoi na czele aktów prawnych w Polsce. Zasada ta wiąże się z koniecznością zgodności wszystkich pozostałych aktów prawnych z ustawą zasadniczą. Oznacza to, że Konstytucja determinuje charakter systemu prawnego...poleca77%
Historia

Przygotowanie i uchwalenie Konstytucji 3 Maja

Królewskim w tym historycznym dniu zgromadziło się 182 posłów i senatorów, w tym 6 (spośród 14) biskupów. Początkowo wśród sejmujących było 72 przeciwników konstytucji . Przebieg sesji sejmowej zostałpoleca85%
Administracja

Źródła prawa administracyjnego

porządkiem zamkniętym) i zarazem pewien fragment administracji w sensie przedmiotowym. Ustalenia powyższe nie są kontrowersyjne wobec faktu wprowadzenia w Konstytucji zamkniętego systemu źródeł prawapoleca85%
Administracja

Prawo konstytucyjne

. SPOSÓB UCHWALANIA I ZMIANY KONSTYTUCJI . Konstytucja może być nadana, narzucona (okrojona) przez suwerena, np. przez monarchę (1814- Karta Konstytucyjna Ludwika XVIII) może być uchwalona (przez organpoleca84%
Administracja

Zasady tworzenia prawa

, wówczas należy sięgnąć do innych ustaw). 2) Tryb dokonywania zmian i tryb uchwalania nowej konstytucji . Obecnie nigdzie nie jest uregulowany tryb zmiany obowiązującej konstytucji na nową. Natomiast zmiana w