profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Proces kształtowania się demokracji szlacheckiej za panowania Jagiellonówpoleca85%
Historia

Proces kształtowania się demokracji szlacheckiej za panowania Jagiellonów (1385-1572).

Plan pracy 1. Ustawodawstwo Kazimierza Wielkiego w procesie kształtowania się stanu szlacheckiego 2. Przywileje nadawane szlachcie przez Ludwika Węgierskiego i Władysława Jagiełłę 3. Ugruntowanie się gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej 4....poleca84%
Historia

Proces kształtowania się demokracji szlacheckiej za panowania Jagiellonów

Schyłek średniowiecza przyniósł Polsce nie tylko wiele sukcesów w walce o pozycję w Europie, ale zapoczątkował problemy, które stały się treścią życia politycznego następnego okresu, kiedy w Polsce musiała konfrontować swą ideologię polityczną i...poleca85%
Historia

Przedstaw proces kształtowania się demokracji szlacheckiej za panowania ostatnich Jagiellonów.

się udowodnieniem, że rzeczywiście w czasach za panowania Jagiellonów miało miejsce ukształtowanie się demokracji szlacheckiej . A były to lata od 1385 , a więc kiedy to w 1385 roku została podpisana Unia