profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Prawo Malusapoleca84%
Fizyka

Zjawisko polaryzacji światła

Światło to fala elektromagnetyczna, która polega na rozchodzeniu się zmian pola elektrycznego i magnetycznego. Wektory tych pól są prostopadłe do siebie i do kierunku rozchodzenia się. Jest to więc fala poprzeczna. Do określania fali...poleca89%
Fizyka

Badanie współczynnika załamania światła

przekazu informacji lub energii. W ośrodku materialnym prędkość światła zależy od długości fali ( zjawisko dyspersji ) wówczas prędkość fazowa światła równa jest c/n, gdzie: n - współczynnik załamaniapoleca85%
Język polski

Henri Becquerel

się badaniem fluorescencji, magnetyzmu i polaryzacji światła . W 1896 Becquerel przez przypadek odkrył zjawisko radioaktywności, gdy badał fluorescencję rud uranu. Powtarzając eksperymenty, którepoleca85%
Fizyka

Zastosowanie polaryzatorów

Fakt, że jeśli na drodze światła niespolaryzowanego ustawimy dwa polaryzatory o prostopadłych kierunkach polaryzacji , to wiązka zostanie prawie całkowicie pochłonięta wykorzystuje się to do znacznegopoleca85%
Fizyka

Polaryzacja fali

składowe poruszają się z różnymi prędkościami, zjawisko to wykorzystywane jest do zmiany polaryzacji światła w płytkach ćwierćfalowych i płytkach półfalowych. Uzyskanie przez substancję dwójłomności wpoleca85%
Fizyka

Zjawisko fotoelektryczne i wykorzystanie go w fotorezystorach, fotodiodach i fototranzystorach. Zastosowanie fotorezystorów, fotodiod, fototranzystorów – przykłady.

światła z substancją. Zjawiska fotoelektryczne wykorzystywane są w fotoelementach. Badania fotoelektrycznego zjawiska zewnętrznego, którego wyjaśnienie wymagało wysunięcia postulatu kwantowej natury światła