profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Praktykapoleca85%
Socjologia

To, czego żaden człowiek nie potrafi

Według Marcina Wojtasika - mojego Faceta od ćwiczeń z miktrostruktur społecznych - tym, czego nikt nie potrafi, jest wskazywanie, odkąd ruszyła mu jaźń, zdolność zapamiętywania. Wytykam człowieka palcem, chociaż nie jest on winien ani...