profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Prąd zstępującypoleca85%
Geografia

Gleby, wiatry i prądy

1hPa – 100N/m2 Prąd wstępujący – w niżu Prąd zstępujący – w wyżu Od zwrotników do równika – pasaty Cyklony – tworzą się między 5 a 25 szer. Geograficzną, nad oceanami, woda jest cieplejsza niż powietrze, różnica ciśnień ponad 100hPa,...poleca86%
Geografia

Atmosfera - chmury, klimat, pogoda, krążenie wody, zmienność pogody w Polsce

ATMOSFERA Powietrze atmosferyczne krąży wokół ziemi, ponieważ: Oś Ziemi w czasie ruchu dookoła Słońca ma stały kierunek i nachylenie || \/ Nierównomierny jest dopływ do powierzchni Ziemi energii promieni słonecznych || \/...poleca85%
Geografia

Pogoda, Klimaty, Prądy, Chmury

POGODA – to ogół zjawisk fizycznych, którym podlega troposfera nad danym obszarem w określonym czasie. Pogodę opisuje się charakteryzując jej składniki: temperaturę i wilgotność powietrza, zachmurzenie nieba, opady i ciśnienie atmosferyczne,...poleca85%
Geografia

Teoria, pojęcia geografia klimat

Geografia Głównym źródłem ciepła jest krótkofalowe promieniowanie słoneczne. Do Ziemi dociera ok. 53% tego promieniowania. Wysokość temperatury jest kształtowana przez różne czynniki np. - wysokość Słońca nad horyzontem(im większa wysokość tym...poleca85%
Geografia

Hydrosfera i Biosfera

są stałe wiatry wzbudzające stały ruch wody. Prądy morskie dzielimy na ciepłe i zimne. Prądy ciepłe ogrzewają powierzchnię lądów i dostarczają większych opadów. Prądy zimne ochładzają lądy ipoleca85%
Geografia

Hydrosfera,gleby

interferencyjną. Prądy morskie „oceaniczne rzeki”, ich przyczyną są stałe wiatry wzbudzające stały ruch wody. Większość prądów związana jest z cyrkulacją pasatową. Gleby składają się z: częścipoleca89%
Geografia

Ściąga: hydrosfera, obieg wody w przyrodzie, morza, jeziora, gleby

. Falowanie wiatrowe- ruch wody wzbudzony poziomym ruchem powietrza, martwa fala to zjawisko, zachodzące gdy woda faluje po ustaniu wiatru. Prądy morskie- powodowane przez stałe wiatry , wzbudzającepoleca85%
Geografia

Rzeźba terenu a procesy wewnętrzne

Procesy geologiczne które zachodzą na powierzchni Ziemi są wywoływane przez czynniki: Wewnętrzne - których źródłem jest energia cieplna ziemi, prądy konwekcyjne przenoszące ciepło zpoleca83%
Geografia

Zagadnienia z klimatu- sciąga

obserwacji. Czynniki klimatotwórcze: -szerokość gegoraficzna -rozmieszczanie i wielkość lądów i mórz -rzeżba terenu -odległość od morza -wysokość bezwzględna -działalność człowieka - prądy morskie