profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Powitanie powstańcapoleca83%
Język polski

Motyw powstania styczniowego w literaturze i malarstwie XIX w

Powstanie styczniowe z 1863 roku było najdłuższym zrywem narodowowyzwoleńczym Polaków, który swoim zasięgiem objął Królestwo Polskie, Litwę, Białoruś i część Ukrainy. Walkę zbrojną poprzedziły liczne demonstracje patriotyczne....poleca82%
Język polski

Polskie powstania narodowe w malarstwie filmie i literaturze. Omów różne sposoby ujęcia tematu na wybranych przykładach.

Historia Polski to trudna droga Polaków do odzyskania niepodległości. Cała literatura polska od romantyzmu do Młodej Polski ukazywała dramat Polaków, którzy byli pozbawieni przez przeszło sto lat państwowości. Nawoływała ona do walki zbrojnej,...poleca85%
Język polski

Polskie powstania narodowe w malarstwie, filmie i literaturze. Omów różne sposoby ujęcia tematu na wybranych przykładach.

Historia Polski to trudna droga Polaków do odzyskania niepodległości. Cała literatura polska od romantyzmu do Młodej Polski ukazywała dramat Polaków, którzy byli pozbawieni przez przeszło sto lat państwowości. Nawoływała ona do walki zbrojnej,...poleca84%
Język polski

Obraz i ocena powstania styczniowego w literaturze i sztuce XIX wieku. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady.

powstania styczniowego . Mimo iż Grottger żył i tworzył w latach, gdy o Żeromskim jako pisarzu nikt nie słyszał, to ostatnia postać z dzieła Grottgera ukazuje dziwny związek pomiędzy obrazem a opowiadaniempoleca88%
Język polski

Motywy biblijne w literaturze, rodzaje nawiązań do Biblii.

koniecznym w procesie ewolucyjnego rozwoju ludzkości. Motyw Paruzji jest częsty w literaturze i malarstwie , szczególnie w czasach średniowiecza, baroku, romantyzmu (np. w Nie-Boskiej komedii Z. Krasińskiegopoleca84%
Historia i społeczeństwo

My i historia 6 – streszczenie: działy 1 i 2

polskiej języka niemieckiego i kultury niemieckiej. Daty 1797 – data powstania Legionów Polskich w Reggio we Włoszech. 1830 – data powstania listopadowego. Powstanie wybuchło w nocy z 29