profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Powieść naturalistyczna

poleca50%
Literatura

Gatunki literackie Młodej Polski:

dramat naturalistyczny hymn powieść naturalistyczna sonetpoleca80%
Język polski

Typowe gatunki literackie pozytywizmu.

Nowela Ukształtowała się we Włoszech w okresie renesansu - G. Boccacio „Dekameron”. Nowela - zwięzły prozatorski gatunek literacki o wyraziście zarysowanej akcji i jednowątkowej fabule. Jest ściśle podporządkowana rygorom kompozycyjnym...poleca82%
Język polski

Bolesław Prus - biografia

Prus Bolesław, właściwie Aleksander Głowacki (1847-1912), wybitny polski prozaik i publicysta. Wcześnie osierocony, wychowywał się w Puławach i Lublinie u krewnych. Naukę rozpoczął w Szkole Realnej w Lublinie, następnie przeniósł się do Siedlec i...poleca84%
Język polski

Przedstaw cechy i odmiany dziewiętnastowiecznej powieści.

W epoce pozytywizmu było wiele popularnych gatunków piśmiennictwa. Jednym z nich była powieść. Pierwsze formy powieściowe pojawiły się już w starożytnej Grecji i znosiły one dystans świata przedstawionego od teraźniejszych odbiorców. Początki...poleca79%
Język polski

Młoda Polska

literacka Młodej Polski o Życie literackie epoki o Tendencje artystyczne i światopoglądowe w literaturze europejskiego i polskiego modernizmu * Literatura i gatunkipoleca85%
Historia

Literatura polska lata 1863-1914

wieku. Po nim nastąpiła epoka Młodej Polski , którą zakończyło odzyskanie przez Polskę niepodległości. Pozytywizm Pozytywizm jest to kolejna epoka po romantyzmie. Proponował inne niż romantyzm wzorcepoleca83%
Język polski

Epoki literackie

obyczajowości mieszczańskiej i stabilizacji politycznego status quo. Wiązał się z tym nawrót do romantyzmu polskiego jako wzoru politycznego i artystycznego. Literatura okresu Młodej Polski topoleca85%
Język polski

Rozwój baroku i gatunki charakterystyczne dla epoki.

(np. w okresie Młodej Polski ); list - gatunek wywodzący się ze starożytności (Horacy), uprawiany głównie w okresie klasycyzmu, związany z kulturą dworską, wprowadzający rozważania ogólne, elementypoleca91%
Język polski

Literatura Pozytywizmu Warszawskiego.

Literatura tego okresu rozwijała się gł. w Warszawie (związana z liberalnym i demokr. programem tzw. młodej prasy) oraz w Krakowie. Pozytywiści, zwł. warsz. tzw. młodzi (A. Świętochowski, P