profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Potrzeby fizjologicznepoleca81%
Biologia

Potrzeby wyższego i niższego rzędu.

Do mechanizmów regulujących zachowanie się człowieka należą potrzeby, uczucia oraz motywy. Działania człowieka, prowadzące do osiągnięcia pożądanych celów, reguluje jego osobowość. Cele działalności człowieka wynikają z jego relacji ze...