profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Potop historyzmpoleca85%
Język polski

"Potop" jako powieść historyczna.

Powieść historyczna – powieść, w której świat przedstawiony został umieszczony w epoce traktowanej przez twórcę i jego odbiorców jako zamknięty okres dziejów przeszłości. Powieść historyczna dąży na ogół do respektowani prawdy historycznej,...poleca85%
Język polski

Potop jako powieść napisana „ku pokrzepieniu serc”.

Wydanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza wywołało wielkie emocje czytelników i krytyki, spory wokół tych książek nie ustawały przez długie lata. Jedni widzieli w nich wyżyny narodowego piśmiennictwa, inni – szkodliwą, niemożliwą do zaakceptowania...poleca85%
Język polski

"Potop" jako powieść historyczna

Powieść historyczna - odmiana powieści, której rozkwit nastąpił w wieku XIX. Jej istotą jest przedstawianie wydarzeń z dłuższej perspektywy czasowej. Powieść historyczną konstruuje się zpoleca84%
Język polski

Powieść historyczna w pozytywizmie

Powieść Historyczna w pozytywizmie. - cechy powieści historycznej i jej popularność. - przykłady takich powieści. - potop jako przykład powieści historycznej pozytywizmu. Powieść Historycznapoleca85%
Język polski

"Potop" jako powieść historyczna

twórcą i głównym realizatorem był Józef Ignacy Kraszewski. Powieść ta, a właściwie proces jej tworzenia charakteryzował się długimi i żmudnymi badaniami historycznymi. Dokument i prawda historycznapoleca83%
Język polski

Powieść historyczna w pozytywimie

powieść historyczna , której poświęcona zostanie niniejsza praca. Popularność tej powieści można wiązać z kryzysem światopoglądowym epoki. Program pozytywistów zakładał, że literatura powinna zajmowaćpoleca85%
Język polski

"Potop" Sienkiewicza jako powieść "ku pokrzepieniu serc".

, bo „ powieść historyczna nie tylko nie potrzebuje być poniewieraniem prawdy, ale może być jej objaśnieniem i dopełnieniem. Ona powlecze odpowiednią barwą szare mury wzniesione przez historię.” (H