profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Postulaty konstytucji USApoleca83%
Historia

Konstytucje XVIII wieku i ich wpływ na systemy ustrojowe państwa

„ Konstytucje XVIII wieku i ich wpływ na systemy ustrojowe państwa” USA –1787r. Jeszcze w czasie działań wojennych, a szczególnie po zawarciu pokoju, w nowo powstałym państwie, przeżywającym ostre trudności gospodarcze i społeczne, toczyła...poleca79%
Historia

Formy ustrojowe XVII i XVIII wiecznej Europy.

był złotym wiekiem rządów absolutystycznych. Różnorodne zespoły zjawisk wpłynęły na rozwój i umocnienie się absolutyzmu. Była to historycznie ostatnia forma państwa feudalnego, poza tym absolutyzm byłpoleca82%
Prawo

Doktryny polityczne i prawne

(monarchia wczesnofeudalna, rozdrobnienie feudalne) Monarchia stanowa Monarchia absolutna Państwo kapitalistyczne 2. WPŁYW GERMAŃSKIEJ TRADYCJI NA ROZWÓJ EUROPEJSKIEGO MODELU PAŃSTWA Wpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Omów i oceń ewolucję ustroju demokratycznego na przestrzeni dziejów. Temat zaprezentuj na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej i społecznej.

praw, dzięki którym możemy mówić, że miała ona wpływ na rozwój gospodarczy. Negatywem było zmniejszenie podatku przez Ludwika Węgierskiego, co znacznie uszczupliło budżet państwa . Późniejszepoleca80%
Prawo administracyjne

Podstawy wiedzy o państwie i prawie

- prawodawstwo parlamentarne i ustalana przez parlament linia polityki państwa muszą być realizowane przez rząd, który pozostaje pod kontrolą parlamentu; • znikomy wpływ rządu na funkcjonowanie