profil

Historia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Polityka Wazówpoleca85%
Historia

Polityka dynastyczna Wazów 1587-1668r.

1.Utrata Prus Książęcych: Na mocy traktatów welawsko- bydgoskich 1657r. Polska utraciła kontrole nad Prusami Książęcymi. Dynastii Hohenzollernów prowadziła własna politykę często nie sprzyjająca Polsce np. poparcie Szwecji w "Potopie...