profil

Geografia (1)
Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Pojęcie deflacjipoleca85%
Geografia

Działalnośc wiatru

Deflacja, czyli wywiewanie materiału powoduje obniżenie powierzchni terenu, odsłaniając litą skałę. Na terenie gdzie przeważa deflacyjna działalność wiatru tworzą się różnego kształtu misy deflacyjne i tzw. góry świadki (ostańce). Na obszarach...