profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Podział ideologiipoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Ideologie i doktryny

IDEOLOGIA- system idei i przekonań odwołujących się do systemu wartości, która wpływa na życie polityczne. - całokształt, ogół poglądów na temat funkcjonowania struktur państwa i społeczeństwa. DOKTRYNA- konkretyzacja ideologii, system twierdzeń...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Współczesne ideologie i doktryny w Polsce oraz na świecie

życia społecznego. Sama bowiem ideologia jest też zjawiskiem społecznym. Oznacza to, że ideologia jest produktem rozwoju społeczeństw ludzkich i ich praktyki, poszczególne ideologie są wyrazempoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Ideologie, demokracja

na tożsamość ideową partii itd. - Poznawcza – ideologie tworzą i upowszechniają określony obraz świata, jednostka wybierając jakąś doktrynę uzyskuje klucz do poznania i zrozumienia mechanizmówpoleca81%
Politologia

Co to jest doktryna i jej rodzaje

doktryny , oraz ideologie i programy polityczne są istotnym elementem życia politycznego poszczególnych państw jak i ogółu uczestników stosunków międzynarodowych. Stanowią jedną z form, w jakichpoleca85%
Historia

Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci

Wszyscy wiemy, iż zdanie „Nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci” jest prawdziwe. Jednak czy aby na pewno wszyscy potrafimy podać tego konkretne dowody? Czym poprzeć tę tezę? Pierwszym zpoleca85%
Politologia

Ideologia, doktryna, program polityczny – definicje, przykłady.

Pojęcie ideologii jest niezwykle kontrowersyjne. Z perspektywy doświadczeń XIX i XX wieku stwierdzić możemy, że ideologia jest rozwiniętą formą myśli politycznej, obok doktryny i programu