profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Podatniki podatku dochodowego od osób prawnychpoleca85%
Prawo

Podatek dochodowy od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób prawnych. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych. Zgodnie z przepisami tej...poleca85%
Administracja

Prawo podatkowe

1.Pojęcie i cechy podatku. 2. Konstrukcja prawna podatku. 3. Podmiot uprawniony – podmiot zobowiązany w stosunkach podatkowo– prawnych . 4. Płatnik, inkasent. 5. Podstawa opodatkowania. itd.poleca87%
Finanse i bankowość

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych

nie obowiązkiem podatnika. Może więc on zrezygnować z takiej uproszczonej formy podatku i opłacać podatek na zasadach ogólnych. Podatek dochodowy od osób prawnych ? Ogólna charakterystykapoleca89%
Podstawy przedsiębiorczości

Podatek dochodowy od osób prywatnych

pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych . Podatek dochodowy od osób prawnych -rodzaj podatku bezpośredniego obciążającego dochodypoleca84%
Ekonomia

Podatek

pomiędzy jednostkami.Podatki zasilające budżet państwa - dochodowy od osób prawnych : osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej z wyjątkiem spółek nie mających osobowości prawnejpoleca85%
Finanse publiczne

Podatek dochodowy od osób prawnych jako źródło zasilania sektora finansów publicznych w Polsce

wysokość gmina ma wpływ. Podział ze względu na osobę podatnika: − Podatek dochodowy od osób fizycznych, − Podatek dochodowy od osób prawnych . Ze względu na kryterium przeznaczenia wyróżniamy