profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnejpoleca81%
Język polski

Podanie o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

(miejscowość i dzień wysłania podania) (Swoje imię i nazwisko) (ul.nr domu) (kod pocztowy, miejscowość, w której mieszkasz)...poleca78%
Język polski

Podanie do szkoły

Imie Imie2 Nazwisko Katowice, dn. 11 IV 06r. ul. Kościuszki 33/3 40-048 Katowice tel. +48698007717 Podanie...poleca75%
Język polski

Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - przykład

Warszawa, 20.05.2002 Jan Kowalski 00-000 Warszawa ul. Śliczna 301 Dyrekcja II LO im. (imię szkoły) w Warszawie P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu humanistyczno - prawniczym w...poleca77%
Język polski

Podanie do szkoły

Adam Nieznany 22.03.2006 Niezgodów 00-000 ......poleca84%
Język polski

Podanie o przyjęcie do szkoły średniej (liceum)

Kraków, 16.04.2019 rok (po prawej) Aneta Nowak Ul. Kwiatowa 55 45-673 Kraków tel. (033) xxx-xx-xx e-mail: [email protected]