profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Początki Unii Europejskiejpoleca85%
Administracja

Prawo europejskie

Prawo europejskie prof. Tyranowski 1999 Powstanie UE: najważniejsze etapy: 1946 r. Winston Churchill, w Zurichu, mówił o potrzebie stworzenia „stanów zjednoczonych Europy”, 1947 r. Uruchomiony został amerykański Plan Marshalla, którego celem...