profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Początki ruchu robotniczegopoleca83%
Historia

Początki ruchu robotniczego (Fourier,Proudhon,Owen...)

Opór robotników w Anglii. Robotnicy nie pozostawali bierni wobec stosowanego wyzysku. Usiłowali wpłynąć na polepszenie swego położenia za pomocą strajków, które paraliżowały pracę fabryk i powodowały wysokie straty producentów. Już w...poleca85%
Ekonomia

Socjalizm pierwszej połowy XIX wieku R. Owen, K. Fourier, C. H. Saint Simon, socjalizm ricardiański

ruchu materii - prawo grawitacji, wykryte przez Newtona i prawo przyciągania namiętności, którego odkrywcą jest sam Fourier . Przez "namiętności" rozumiał on zmysły, popędy i pasje człowieka, którepoleca85%


poleca86%
Stosunki międzynarodowe

Myśl polityczna

Materiały jako załączniki DOCpoleca85%
Język polski

(Aldous Huxley - Nowy wspaniały świat) „Czy obraz współczesnego świata i rozwój nauki potwierdzają wizję Huxleya?”

oporu zostaje przypisany do nieprzenikalnej warstwy społecznej i zawodowej. Charles Fourier mówi o takim niewolnictwie: „Niewola nigdy większej pogardy nie budzi aniżeli wtedy, gdy ślepa uległośćpoleca86%
Pedagogika

Historia andragogiki

dalszemu rozwojowi robotniczej edukacji nie tylko w Anglii, ale także w innych krajach. Robert Owen . Na terenie Anglii najwybitniejszym przedstawicielem socjalizmu utopijnego był Robert Owen