profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Plebiscyt na Warmii Mazurach i Powiślupoleca84%
Historia

Program inkorporacyjny Federacyjny powstanie wielkopolskie Sprawa pol. na konfer. pokojowej w Paryżu: Plebiscyt na Warmii Mazurach i Powiślu:Walki Polaków o Śląsk: Ustalenie granicy pol-czechosłow.

Program inkorporacyjny- Narodowa Demokracja oparła swój program terytorialny na zasadzie narodowej, uważając, ze w granicach państwa polskiego Polacy powinni stanowić co najmniej 60 % ogółu ludności. Dzięki temu Rzeczypospolita miała zachować...poleca87%
Historia

Międzywojnie: przesłanki odbudowy niepodl. Polski, walka o zach. granice Polski, walki polsko ukraińskie o Lwów.

utworzono wolne miasto i Pol . stworzyli linię kolejową Śląsk – porty. Wybudowali też własny port, który był największym na Bałtyku. 7. Ustalenie granicy pol - czechosłow . Sprawa Śląska Cieszyńskiego niepoleca85%
Historia

Walki o granice po I wojnie światowej.

pierwszy komisarz Rzeczpospolitej Polskiej w tym mieście, Maciej Biesiadecki. Plebiscyty na Warmii , Mazurach i Powiślu miały odbyć się 11 lipca 1920 roku . Organizację zarządu obszarówpoleca82%
Historia

Walki o granice Polski po I wojnie światowej.

. Równocześnie przybył do Gdańska pierwszy komisarz Rzeczpospolitej Polskiej w tym mieście, Maciej Biesiadecki. Plebiscyty na Warmii , Mazurach i Powiślu miały odbyć się 11 lipca 1920 roku . Organizacjępoleca84%
Historia

Walki o granice Polski po I wojnie światowej.

. Równocześnie przybył do Gdańska pierwszy komisarz Rzeczpospolitej Polskiej w tym mieście, Maciej Biesiadecki. Plebiscyty na Warmii , Mazurach i Powiślu miały odbyć się 11 lipca 1920 roku . Organizacjępoleca85%
Historia

Wojna polsko-ukraińska,Powst wielko, 1919traktat pokojowy-wersalski ,Konflikt z Czechosłowacją-Śląsk Cieszyński, Konflikt z Czechosłowacją-Śląsk Cieszyński, Konflikt z Czechosłowacją-Śląsk Cieszyński, Bitwa warszawska, (nazywana też Cude

Warmii , Mazurach i Powiślu - 11 lipca 1920. Jeden z dwóch plebiscytów dot. Polski, wyznaczonych w 1919 r. w wersalskim traktacie pokojowym, kończącym I wojnę światową. Nad ich przebiegiem czuwały