profil

Wybierz przedmiot
Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Pierwsza przechadzka tematyka wierszapoleca84%
Język polski

Leopold Staff "Pierwsza przechadzka"

Okres II wojny światowej, to bardzo trydny okres do życia, do tworzenia i codziennej egzystencji. W tych czasach, czasach śmierci, trwogi, bólu i cierpienia przyszło żyć poecie Lopoldowi Staffowi. Z tego okresu pochodzi wiersz pt. "Pierwsza...poleca85%
Język polski

Leopold Staff.

. Julian Tuwim okazywał… całując dojrzałego poetę w rękę. Czas II wojny światowej Staff spędził w Warszawie; pisał wtedy szczególnie piękne, niosące pociechę wiersze (np. Pierwsza przechadzka ). Choćpoleca85%
Język polski

Który z poetów 20-lecia międzywojennego jest Ci najbliższy (na wybranych przykładach).

: mistrzowskie operowanie poetyzmami....Jak przystało na dojrzałego humanistę, wybuch wojny powitał Staff słynnym, wyważonym lirykiem " Pierwsza przechadzka " (ukazał się drukiem w tomiku "Martwa pogoda" w