profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Partyzancipoleca85%
Geografia

Konflikty społeczne w Azji

Konflikty społeczne w Azji Najważniejszymi i najbardziej znanymi konfliktami wyróżniającymi się spośród innych na kontynencie Azjatyckim są: Konflikt Izraelsko-Palestyński Inaczej - konflikt arabsko-izraelski Jest to konflikt o charakterze...