profil

Teksty 6
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0

Partie w polskim sejmiepoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Partie polityczne Sejmu IV kadencji.

Informacje ogólne Sejm, w Polsce od XV w. najwyższy organ władzy ustawodawczej. Nazwa od starosłowiańskiego słowa "sjem" lub "snem", które oznaczało zjazd ludności. W okresie piastowskim nie odbywały się już zjazdy całej ludności, książę zwoływał...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Polska scena polityczna po 2001 roku.

preferencji wyborczych obywateli. Wybory do Sejmu IV kadencji odbyły się we wrześniu 2001 roku. Po raz pierwszy od 1991 r. wszystkich 460 posłów wybierano w okręgach wyborczych, została bowiempoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Sejm i Senat

czteroletnie kadencje. Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie i trwają do dnia poprzedzającego dzień zebrania się Sejmu następnej kadencji . 2poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Scena polityczna w Polsce po 1989 roku

0,0 Do Sejmu dostał się również komitet Mniejszość Niemiecka, który uzyskał 0,39% głosów i 2 mandaty poselskie. Wybory do Senatu IV kadencji Wybory do Senatu odbyły się według systemupoleca85%
Politologia

Instytucje Polityczne RP

ma prawa głosu. Komisje sejmowe Sejmu IV Kadencji : 1. Komisje stałe (25): a) komisje duże (7): ? Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (ASW) ? Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM) ? Komisjapoleca85%
Historia

Porównanie konstytucji marcowej i kwietniowej

Sejm był rozwiązany, a także podczas trwania kadencji Sejmu . Głowa państwa wybierana była poprzez Zgromadzenie Elektorów (Marszałkowie Sejmu i Senatu, Premier rządu, prezes Sądu Najwyższego, Generalny