profil

Teksty 1
Zadania 0
Opracowania 2
Grafika 0
Filmy 0

Oświatapoleca85%
Polityka

Świadczenia społeczne

Świadczenia społeczne są to środki zaspakajania indywidualnych potrzeb jednostki i rodziny, których uzyskanie nie jest bezpośrednim efektem własnej pracy. Są one podstawowym instrumentem polityki społecznej i formą realizacji- zabezpieczenia...