profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Organy OPApoleca85%
Geografia

Organizacje międzynarodowe

GEOGRAFIA ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE WSTĘP Organizacja: grupa o określonej budowie i zasadach działania ustalonych prawnie bądź spontanicznie na podstawie uznanych wzorców i tradycji, dążąca do danego...poleca83%
Wiedza o społeczeństwie

Sytuacja polityczna w regionie Ameryki Łacińskiej

Po II wojnie światowej kraje Ameryki Łacińskiej nadal stały w obliczu problemów społecznych i zacofanej gospodarki. Zróżnicowane politycznie państwa zostały zdominowane przez armię, biurokrację i arystokrację ziemską. Rzeczywistość ekonomiczno –...poleca82%
Geografia

Główne organizacje międzynarodowe na świecie

Główne organizacje międzynarodowe na świecie (tabela)poleca85%
Stosunki międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe

Organizacje Miedzynarodowe - Wsnhidpoleca84%
Prawo międzynarodowe

Organizacje międzynarodowe funkcjonujące w Polsce

W Polsce też działają organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym. Część z nich np. Fundacja Konrada Adenauera, Fundacja im. Roberta Schumana, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja im. Friedricha Berta, Polsko-Amerykańska...poleca87%
Geografia

Organizacje międzynarodowe jako element globalizacji.

Organizacje międzynarodowe jako element globalizacji. ONZ. Treść w załączniku.poleca85%
Prawo

Prawo międzynarodowe

Notatki z pr. miedzynarodowego w zalaczniku.