profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz znaczenie przyrody w życiu człowiekapoleca85%
Filozofia

Miejsce człowieka w przyrodzie.

Współczesna biologia a szczególnie filogeneza pozwala dostrzec ścisły związek człowieka z przyrodą. Zarówno człowiek jak i przyroda stanowią rzeczywistości autonomiczne, ale wzajemnie wielorako powiązane. Współzależność ta...poleca83%
Biologia

Rola owadów w przyrodzie

znaczenie dla człowieka . Przykładem może być pszczoła miodna, którą człowiek hoduje i wykorzystuje do produkcji miodu już od ponad 7000 lat. Dowodem na to są rysunki naskalne, namalowane w jaskiniachpoleca78%
Biologia

Znaczenie stawonogów w przyrodzie i gospodarce człowieka

. Ze względu na wielkość tej grupy można się domyślić, że stanowią one bardzo ważną rolę w przyrodzie a także w życiu samego człowieka - udział w zapylaniu kwiatówpoleca84%
Turystyka i rekreacja

Miejsce turystyki w systemie potrzeb człowieka

„ Miejsce turystyki w systemie potrzeb człowieka ” W celu określenia miejsca turystyki w systemie potrzeb człowieka musimy na początku te potrzeby określić i z hierarchizować. Potrzebypoleca77%
Biologia

Znaczenie wirusów i bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka.

przewód pokarmowy zwierząt i człowieka , gdzie ułatwiają, a niekiedy wręcz umożliwiają trawienie i wchłanianie pokarmu oraz są źródłem witaminy B i K. ZNACZENIE BAKTERII W PRZYRODZIE Dużepoleca83%
Biologia

Rodzaje zmienności w przyrodzie itd (darwin, miejsce człowieka w systematyce organizmów)

. MIEJSCE CZŁOWIEKA W SYSTEMATYCE ORGANIZMóW: -jesteśmy heterotroficznymi tkankowcami poruszającymi się, w rozwoju zarodkowym pojawia się blastula, dlatego należymy do królestwa zwierząt animalia