profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Opisz politykę Augusta II Mocnegopoleca86%
Historia

Polska w czasch saskich

Polska w czasach saskich 1696-umiera Jan III Sobieski. Szlachta przeprowadza elekcję. 1697 o tron Polski rozegrała się batalia pomiędzy dwoma kondydatami:Condi i.Fryderyk August Wettin-książę elektor saski.W 1697 F.A. Wettin kononuje się na króla...poleca84%
Historia

Polska w czasach Saskich

W wyniku prowadzonych wojen Rzeczpospolita w XVII wieku pogrążyła się w stan bliski anarchii, nastąpił kryzys polityczny, ustrojowy i gospodarczy państwa. Bezkrólewie lat 1696 – 1697 ukazało stan Rzeczpospolitej jako niepokojący, sejm...poleca85%
Historia

Szlachta w XVII w.

Marysieńki. W dobie Baroku w Polsce wzrosła pobożność, podobnie jak w innych krajach. Szczególnym miejscem kultu była Częstochowa, która po zwycięskiej obronie klasztoru w czasch potopu szwedzkiegopoleca85%
Historia

Losy narodu polskiego w latach 1939-1945

. Działania sowietów, podobnie jak hitlerowców wymierzone również były w polską inteligencję, której trzon w tamtych czasach stanowił polski korpus oficerski. W trakcie radzieckiej agresji na ziemie polskiepoleca89%
Język polski

"Nasza epoka wstydzi sie patosu, okazywania uczuć, nadużywania słów"

W pełni zgadzam się z opinią Mirona Białoszewskiego zawartą w temacie. Spróbuje to udowodnić za pomocą następujacych argumentów. Pierwszym z nich jest to, że patos w dzisejszych czasch jestpoleca84%
Język polski

Patriotyzm w dzisiejszych czasach

. Moim zdaniem pojęcie patriotyzmu w czasch współczesnych nie odgrywa tak ważnej roli jak dawniej. Patriotami na pewno byli bohaterowie książki ,,Kamienie na szaniec". Rudy, Zośka i Alekpoleca85%
Język polski

Czy Patriotyzm jest dziś potrzebny?

interesy osobiste. Prawdziwych patriotów mamy w dzisiejszych czasach bardzo nieiwel. Jednak bez wahania można powiedzieć, iż jest on dzisiaj bardzo potrzebny, dla jednych mniej, a dla dugich bardziej